Varken symtom som uppstår i förklimakteriet eller i klimakteriet är något som du måste stå ut med!