Användarvillkor

Tack för att du använder våra Tjänster. Våra ”Tjänster” omfattar vår webbplats och de coachingtjänster som du ansluter dig till via vår webbplats eller kontakt. Vänligen läs dessa användarvillkor (”Villkor”) noggrant.

Genom att använda våra Tjänster godkänner du dessa Villkor och vår Integritetspolicy. Om du inte godkänner dessa får du inte ladda ner eller använda våra Tjänster

 1. VILKA VI ÄR OCH VAD DETTA AVTAL INNEBÄR

Din Kostrådgivare i Lerum AB är ett företag registrerat i Sverige. Vårt företags registreringsnummer är 559408-2298. Vårt registrerade momsnummer är SE559408229801

Dessa Villkor reglerar din tillgång till och användning av våra Tjänster. I dessa Villkor anges följande:

 • Dina juridiska rättigheter och skyldigheter;
 • Våra juridiska rättigheter och skyldigheter
 1. HUR DU KONTAKTAR OSS OCH VI KONTAKTAR DIG

Vi är här för att hjälpa dig. Om du av någon anledning vill kontakta oss kan du skicka ett e-postmeddelande på [email protected].

När vi kontaktar dig kommer vi att göra det via e-post, SMS eller telefon med hjälp av de kontaktuppgifter som du har lämnat till oss.

Genom att registrera dig för att bli kontaktad godkänner du att vi (eller vår representant) kan kontakta dig för att berätta mer om våra tjänster.

 1. HUR DU KAN ANVÄNDA VÅRA TJÄNSTER

I utbyte mot att du samtycker till att följa dessa Villkor får du:

 • beställa coachingtjänster från oss, som vi kan gå med på att tillhandahålla dig på de villkor som anges nedan.
 • beställa någon av våra kurser

Du måste vara minst 18 år gammal för att acceptera dessa villkor och ladda ner eller använda våra tjänster.

Tillgången till alla planer upphör när tjänsterna avslutas

 1. ANVÄNDNINGEN AV VÅRA TJÄNSTER SKER PÅ EGEN RISK
 • Läs alltid noggrant igenom din kostplans innehåll/ingredienser för att kontrollera om det finns livsmedel som du är allergisk eller intolerant mot.
 1. VIKTIGA FÖRBEHÅLL

Vi kommer inte att:

 • Förskriva dieter eller kosttillskott för att behandla medicinska och kliniska tillstånd.
 • Förskriva dieter för att behandla symtom på medicinska och kliniska tillstånd.
 • Diagnostisera medicinska tillstånd.
 1. BESTÄLLNING AV COACHINGTJÄNSTER

Du kan beställa våra tjänster genom att fylla i vårt kontaktformulär på vår webbplats eller boka tid för ett konsultationssamtal. Vi kommer sedan att kontakta dig för att få veta mer om dig och dina önskemål. Om vi ser att vi kan hjälpa dig kommer vi skicka en betalningslänk och samtidigt boka in det första samtalet. Vi accepterar din beställning så snart som vi erhållit din betalning.

Då kommer vårt avtal om coachingtjänster att börja gälla mellan dig och oss.

Om vi inte kan acceptera din beställning kommer vi att informera dig om detta och kommer inte att debitera dig för coachingtjänsterna.

När en beställning har godkänts kommer en orderbekräftelse att skickas till dig via e-post. När beställningen är slutförd kommer tjänsten att vara tillgänglig för dig i enlighet med vad som anges i din orderbekräftelse.

Tjänsten kommer att fortsätta (och dessa villkor kommer att fortsätta att gälla) under hela den tid som ditt program pågår.

 1. BETALNINGSVILLKOR

Alla avgifter, kostnader, moms och leveranskostnader (om tillämpligt) ingår i priset. Betalning kan ske på en gång (i förskott) eller i månatliga förskott (enligt vad som anges i beställningsformuläret).

Om du samtycker till att ta emot våra betalda tjänster (inklusive våra coachningstjänster) kommer du att registreras för betalning via en tredjepartstjänst. Vi använder det betalningssystem som levereras av Stripe och som är vanligt förekommande runt om i världen.

Vid automatisk registrering krypteras dina kortuppgifter under överföringen genom SSL-kryptering (Secure Sockets Layer). Denna kryptering garanterar en hög säkerhetsnivå när det gäller obehörig åtkomst till dina uppgifter.

Betalningsvillkoren beror på de exakta tjänster som du och vi har kommit överens om.

 1. DITT KONTO

Du måste hålla alla inloggningsuppgifter som exempelvis användarnamn, lösenord och säkerhetsfrågor konfidentiella och får inte avslöja dem för någon annan person. Om du har någon anledning till att tro att uppgifterna har äventyrats måste du omedelbart återställa dem med hjälp av vår funktion ”Glömt lösenord”.

Du får inte under några omständigheter låta någon annan person få tillgång till plattformen med hjälp av dina inloggningsuppgifter. Det kommer inte bara att påverka Tjänsternas funktionalitet, då statistik och spårning inte kommer att vara korrekt, utan du kommer också att vara ansvarig för alla åtgärder som vidtas av en person som använder ditt konto, oavsett om det sker med eller utan din vetskap eller ditt samtycke.

Att låta andra få tillgång till Tjänsterna med hjälp av dina inloggningsuppgifter är ett brott mot dessa Villkor och kan leda till att din rätt att använda tjänsterna dras in eller att vi avslutar din rätt att använda Tjänsterna.

 1. DU FÅR INTE ÖVERFÖRA TJÄNSTERNA TILL NÅGON ANNAN

Vi ger dig en personlig rätt till att använda Tjänsterna enligt dessa Villkor. Du får inte överlåta Tjänsterna till någon annan, vare sig mot betalning, mot någon annan kompensering eller gratis.

 1. DIN INTEGRITET

Vi använder endast de personuppgifter som vi samlar in genom din användning av våra Tjänster på de sätt som anges i vår Integritetspolicy.

Internetöverföringar är aldrig helt privata eller säkra. Det innebär att det finns en risk att all information som du skickar med hjälp av våra tjänster inklusive vår webbplats kan läsas eller avlyssnas av andra, även om det finns ett särskilt meddelande om att en viss överföring är krypterad.

 1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Alla immateriella rättigheter i Tjänsterna och webbplats i hela världen tillhör oss och våra licensgivare. Rättigheterna till Tjänsterna är licensierade (inte sålda) till dig. Du har inga immateriella rättigheter i eller till Tjänsterna annat än rätten att använda dem i enlighet med dessa Villkor.

Dessa Villkor ger dig en personlig, icke-överlåtbar och icke-exklusiv rätt att använda våra Tjänster. Vi beviljar dig denna rättighet endast för att ta emot Tjänsterna på det sätt som tillåts i dessa Villkor.

Våra Tjänster och webbplats är skyddade av upphovsrätt, varumärken och andra lagar. Ingenting i dessa Villkor ger dig rätt att använda Din Kostrådgivare-namnet eller något av Din Kostrådgivare i Lerum AB-varumärken, logotyper, domännamn, andra utmärkande varumärkesfunktioner och äganderätter (oavsett om de tillhör oss eller våra licensgivare). Alla rättigheter, titlar och intressen i och till våra Tjänster (med undantag för innehåll som tillhandahålls av dig) är och förblir vår och våra licensgivares exklusiva egendom.

All återkoppling, alla kommentarer eller förslag som du lämnar om våra Tjänster och webbplats är helt frivilliga och vi kan använda sådana kommentarer, förslag eller återkoppling som vi anser lämpligt utan någon skyldighet gentemot dig.

Vi kommer att behandla allt innehåll som du laddar upp via Tjänsterna som tillhörande oss. Du får inte ladda upp något innehåll om du inte har rätt till att göra det och om innehållet uppfyller kraven i avsnittet Licensbegränsningar nedan.

Om någon annan hävdar att våra Tjänster eller deras användning i enlighet med dessa Villkor gör intrång i deras immateriella rättigheter är vi ansvariga för att utreda och försvara detta krav.

 1. LICENSBEGRÄNSNINGAR

Du samtycker till att du:

 • inte underlicensiera eller på annat sätt göra våra Tjänster eller något tränings- eller kostschema tillgängliga för någon annan person utan föregående skriftligt samtycke från oss;
 • inte kopiera Tjänsterna och webbplats, förutom som en del av den normala användningen av Tjänsterna eller när det är nödvändigt för säkerhetskopiering eller driftssäkerhet;
 • inte översätta, sammanfoga, anpassa, variera, ändra eller modifiera hela eller delar av Tjänsterna och webbplatsen;
 • inte kombinera eller införliva Tjänsterna i eller med andra program, utom när det är nödvändigt för att använda Tjänsterna på enheter som tillåts i dessa villkor;
 • inte demontera, dekompilera, bakåtkompilera eller skapa derivatverk baserade på hela eller någon del av Tjänsterna, även inte försök till att göra något sådant;
 • följer alla tillämpliga lagar och förordningar som gäller för den teknik som används eller stöds av Tjänsterna.
 1. BEGRÄNSNINGAR FÖR GODTAGBAR ANVÄNDNING

Du får endast använda våra Tjänster och webbplats för lagliga ändamål. Du får:

 • inte använda Tjänsterna på något olagligt sätt, för något olagligt ändamål eller på något sätt
 • som är oförenligt med dessa villkor;
 • inte handla bedrägligt eller illvilligt;
 • inte tillträda, använda, distribuera eller överföra skadlig kod, t.ex. virus eller skadlig data, till
 • Tjänsterna eller webbplatsen eller något operativsystem;
 • inte göra intrång i våra immateriella rättigheter eller någon tredje parts immateriella rättigheter
 • i samband med din användning av Tjänsterna;
 • inte överföra något material som är ärekränkande, diskriminerande, hotfullt, obscent, sexuellt
 • explicit, stötande eller på annat sätt stötande i samband med din användning av Tjänsterna;
 • inte använda Tjänsterna på ett sätt som kan skada, överbelasta, försämra eller äventyra våra
 • system eller vår säkerhet eller störa andra användare; och
 • inte samla in eller skörda information eller data från Tjänster, våra system eller försöka avkoda
 • överföringar till eller från servrar som kör Tjänsterna.
 • Om du deltar i gruppsamtal måste du också:
 • -inte sprida farlig information eller felaktig information
 • -inte diskutera eller organisera brottslig verksamhet;
 • -inte sprida skräppost/reklam, och
 • -inte delta i hatprat, kroppsnegativitet eller mobbning.

Vi förbehåller oss rätten att permanent radera ditt innehåll och/eller konto om vi upptäcker att du bryter mot dessa regler.

 1. VÅRT ANSVAR FÖR FÖRLUST ELLER SKADA SOM DU DRABBAS AV

Begränsningar av Tjänsterna. Vi har inte utvecklat våra Tjänster för att uppfylla alla dina behov. Vi tillhandahåller kostscheman och du utför dessa på egen risk. Om du är orolig eller har några funderingar kring dessa Tjänster och din hälsa måste du kontakta din husläkare eller sjukvårdspersonal.

Du använder den information som tillhandahålls via Tjänsterna på egen risk. Även om vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera den information som tillhandahålls via Tjänsterna, lämnar vi inga uttryckliga eller underförstådda garantier för att informationen är korrekt, fullständig eller uppdaterad. Du kan få råd från tredje part via Tjänsterna, men vi tar inget ansvar för råd som erhålls från tredje part med hjälp av Tjänsterna.

Vi ansvarar inte för förseningar som ligger utanför vår kontroll. Om vårt tillhandahållande av coachingtjänsterna försenas på grund av en händelse utanför vår kontroll kommer vi att kontakta dig så snart som möjligt för att informera dig om detta och vi kommer att vidta åtgärder för att minimera effekten av förseningen. Om vi gör detta kommer vi inte att vara ansvariga för förseningar som orsakas av händelsen, men om det finns en risk för betydande förseningar kan du kontakta oss för att diskutera dina eventuella rättigheter att avsluta avtalet och få en återbetalning för tjänster som du har betalat för men inte fått.

 1. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

För tydlighetens skull begränsar dessa villkor inte vårt ansvar för bedrägeri, bedräglig vilseledning, dödsfall, personskada eller något annat ansvar i den mån tillämplig lag skulle förbjuda en sådan begränsning.

Begränsning av skadestånd

Ansvarsbegränsning

Under inga omständigheter får vårt ansvar gentemot dig för brott eller påstått brott mot dessa villkor med avseende på anspråk enligt detta avtal överstiga ett högsta sammanlagt belopp som motsvarar det belopp som du betalat till oss.

Tillämplighet

Ovanstående ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar ska gälla även om parterna har informerats om möjligheten av sådana skador och trots att något väsentligt syfte med dem inte har uppnåtts.

 1. VAD SOM HÄNDER OM DU INTE LÄMNAR NÖDVÄNDIG INFORMATION TILL OSS

Vi kan behöva viss information från dig så att vi kan tillhandahålla våra coachingtjänster till dig,exempel om din kropp och ditt välbefinnande, inklusive längd, vikt, kroppsstatistik, träning, humör,måltider, kost och allmänt välbefinnande. Vi kommer att kontakta dig för att be om denna information.

Om du inte ger oss denna information inom en rimlig tid efter att vi har bett om den, eller om du ger oss ofullständig eller felaktig information, kan vi antingen avsluta avtalet eller ta ut en extra avgift på en rimlig summa för att kompensera oss för det extraarbete som krävs till följd av detta. Vi är inte anvariga för att Tjänsterna levereras sent eller att någon del av dem inte levereras om detta beror på att du inte ger oss den information vi behöver inom en rimlig tid efter att vi har bett om den.

 1. VI ANSVARAR INTE FÖR ANDRA WEBBPLATSER

Våra Tjänster kan innehålla länkar till andra oberoende webbplatser som inte tillhandahålls av oss. Sådana oberoende webbplatser står inte under vår kontroll, och vi är inte ansvariga för och har inte kontrollerat och godkänt deras innehåll eller deras sekretesspolicy (om det finns någon).

Du måste göra din egen oberoende bedömning om du vill använda sådana webbplatser, inklusive om du vill köpa produkter eller tjänster som erbjuds av dem.

 1. UPPHÄVANDE AV DETTA AVTAL

Om du inte följer dessa Villkor (inklusive underlåtenhet att betala). Vi kan när som helst avsluta dina rättigheter att använda Tjänsterna genom att kontakta dig om vi rimligen anser att du inte har följt dessa Villkor på ett allvarligt sätt. Detta kan inkludera om du underlåter att göra en betalning. Om det du har gjort kan rättas till kommer vi att ge dig en rimlig möjlighet att göra det. Om vi upphör din rätt att använda Tjänsterna på detta sätt kan vi behålla betalningar som du redan har gjort för att täcka våra kostnader och/eller kompensera oss för våra förluster som beror på att du inte har följt villkoren.

Vi kan avsluta avtalet om det blir omöjligt eller opraktiskt att tillhandahålla Tjänsterna Om vi beslutar att avbryta eller sluta tillhandahålla någon del av våra Tjänster  på detta sätt kommer vi att meddela dig om detta.

Utöva din rätt att ändra dig (lagen om distansavtal). Genom att acceptera dessa villkor godkänner du att du kan få tillgång till digitalt innehåll i form av övningar, träningsprogram och kostplaner innan din normala 14-dagars ångerperiod har löpt ut.

Därför avstår du uttryckligen från din ångerrätt från det ögonblick du får tillgång till ditt digitala innehåll. Fram till dess att du får tillgång har du ångerrätt enligt de allmänna reglerna i konsumentavtalslagen.

Meddelandet om återkallelse måste lämnas digitalt via e-post till [email protected] och måste tas emot av oss innan du har fått tillgång till det digitala innehållet. I ämnesfältet ska du skriva

”Återkallelse”.

Dina juridiska rättigheter. Vi har en rättslig skyldighet att tillhandahålla Tjänster som är förenliga med detta avtal. Ingenting i dessa Villkor påverkar dina juridiska rättigheter.

Om detta avtal upphör att gälla:

 • måste du avsluta all verksamhet som är tillåten enligt dessa Villkor, inklusive din användning av coachingtjänsterna;
 1. VI KAN ÖVERFÖRA DETTA AVTAL TILL NÅGON ANNAN

Vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation, t.ex. om

vi förvärvas av en tredje part, förutsatt att vi förblir ansvariga gentemot dig för att den överlåtande parten utför sitt arbete. Vi kan alltid överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en annan organisation i samband med en företagsförsäljning. Vi kommer alltid att informera dig skriftligen om detta och vi kommer att se till att överföringen inte påverkar dina rättigheter enligt dessa Villkor.

 1. DU BEHÖVER VÅRT SAMTYCKE FÖR ATT ÖVERFÖRA DINA RÄTTIGHETER TILL NÅGON ANNAN

Du får endast överföra dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till en annan person om vi skriftligen godkänner det.

 1. ÄVEN OM VI DRÖJER MED ATT VERKSTÄLLA DETTA AVTAL, KAN VI FORTFARANDE VERKSTÄLLA DET SENARE

Även om vi dröjer med att tillämpa dessa Villkor kan vi fortfarande tillämpa dem senare. Om vi inte omedelbart kräver att du gör något som du måste göra enligt dessa Villkor, eller om vi dröjer med att vidta åtgärder mot dig med anledning av att du inte följer dessa Villkor, betyder det inte att du inte behöver göra dessa saker och det hindrar oss inte från att vidta åtgärder mot dig vid ett senare tillfälle.

 

 

 1. GÄLLANDA LAG OCH JURISDIKTION

Dessa Villkor regleras av svensk lag, förutsatt att detta lagval inte påverkar det skydd som du åtnjuter enligt den tvingande lagen i ditt hemland. Du kan väcka talan om tjänsterna vid behöriga domstolar.

23 ALTERNATIV TVISTLÖSNING

Om du vill klaga på tjänsten kan du kontakta oss genom att skriva ett e-postmeddelande till [email protected]. Ditt klagomål kommer att behandlas vederbörligen i enlighet medmarknadspraxis utan onödigt dröjsmål.

Alternativ tvistlösning är en process där ett oberoende organ granskar fakta i en tvist och försöker lösa den utan att du behöver gå till domstol. Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat ett klagomål kan du lämna in tvisten för lösning online till Europeiska Kommissionens plattform för tvistlösning.

Om en tvist inte kan lösas har konsumenten dessutom rätt att få saken prövad av Allmänna

Reklamationsnämnden för konsumenttvister (ARN, www.arn.se)