Paket 3 uppföljningssamtal

1.500kr

Personlig coaching är för många avgörande för resultaten och det viktigaste steget för att du ska nå dem mål vi satt upp.

Under 3 samtal på 45 minuter stämmer vi av hur det har gått, sätter upp delmål, pratar om utmaningar och hur du hanterar dem.

Det är även under coachingen som du har möjlighet att meddela oss hur du mår, hur kroppen förändras och ställa dina frågor och funderingar.

Vi kommer hjälpa dig med hur du skapar livsstilsförändringar som håller, finnas där som stöd längs hela vägen och efter dessa veckor kommer du veta hur du ska fortsätta med denna livsstil och behålla dina resultat även efter vårt samarbete.

Kategori: