Behövs hormonerbehandling i klimakteriet?

Både ja och nej. Mycket kan du göra med kost- och livsstilsförändringar men har du svåra symtom så kan det behöva extra hjälp i form av hormoner.

Många är i dag rädda för hormoner, framförallt östrogen då vi har lärt oss att östrogenbehandling ökar risken för bland annat cancer.

I början av 2000-talet genomfördes The Womens health iniative-studien i USA. Denna studie är anledningen till att man blivit så rädd för att östrogen ökar risken för cancer, hjärt-och kärlsjukdomar och stroke. Fram till 2002 gick 50 % av alla kvinnor I Sverige på hormonbehandling. Idag gör mindre än 7 % det, pga denna studie som felaktigt visade att behandling av östrogen gav cancer och hjärt-och kärlsjukdom.
Studien har fått stor kritik eftersom kvinnorna inte tillhörde medelgruppen (de var i medel 63 år då klimakteriet för många är över), kvinnorna led inte av några klimakteriebesvär och mer än 30% av deltagarna var överviktiga vilket då från början är en ökad risk. Vi vet i dag att den huvudsakliga orsaken till den ökade risken av bröstcancer berodde på att de använde sig av syntetiskt progesteron (Gestagen) istället för bioidentiskt progesteron.

Syntetiska hormoner har kemiskt manipulerade former som kroppen inte känner igen. De kan öka risken för bland annat depression, blodproppar och bröstcancer. Bioidentiska hormoner är hormoner som har likadana molekyler som våra egna hormoner vilket gör att cellreceptorerna känner igen dem.
Idag sker mer forskning och undersökningar om bioidentiska hormoner och dess säkerhet och hela tiden ökar informationen om att bioidentiska hormoner är säkra och effektiva för både symtom i förklimakteriet och i klimakteriet.

Hormonbehandling är det mest effektiva sättet att behandla vallningar och nattsvettningar. Upp till 90 % av
dessa försvinner med östrogenbehandling.

Hormonbehandling:

* Skyddar mot hjärt- och kärlsjukdom,tjocktarmscancer och demens.
* Ger minskad risk för Alzheimers sjukdom.
* Minskar övriga klimakteriesymtom så som led-och muskelvärk, viktuppgång, fettansamling runt midjan,
humörsvängningarna, torra slemhinnor med mera.
* Har en positiv effekt på kroppen genom bibehållen/ökad muskelmassa, minskad risk för benfrakturer och               benskörhet.

I förklimakteriet är det främst bioidentiskt progesteron i form av progestonkräm som kan behövas.
Progesteron som är bioidentiskt orsakar inte proppar till skillnad mot det syntetiska progesteron som finns i p-piller.
Gestagen ökar risken för depression. Bioidentiskt progesteron ger ingen biverkan (ev trötthet i tablettform).
Progesteron stabiliserar humöret och är bra för sömnen, men Gestagen är förenat med ökad risk för depression
och ångest.
Progesteron skyddar mot bröstcancer medan Gestagen ökar risken.

Du lär dig mer mer om hormonbehandling, vilka som är bioidentiska och hur de ska tas i min onlinekurs.
Du hittar den i webbshopen!