Idag ska vi prata lite om bioidentiska hormoner och vad skillnaden är mellan dem och syntetiska hormoner.

Syntetiska hormoner har kemiskt manipulerade former som kroppen inte känner igen. De kan öka risken för bland annat depression, blodproppar och bröstcancer.
Bioidentiska hormoner är hormoner som har likadana molekyler som våra egna hormoner vilket gör att cellreceptorerna känner igen dem. Idag sker mer forskning och undersökningar om bioidentiska hormoner och dess säkerhet och hela tiden ökar informationen om att bioidentiska hormoner är säkra och effektiva för både symtom i förklimakteriet och i klimakteriet.

Bioidentiskt östrogen är ofta utvunnet ur sojaväxten och ändras sedan för att få exakt samma molekylstruktur som det östrogen som produceras i äggstockarna. Bioidentiskt östrogen skrivs ut av allmänläkare eller gynekolog.
I stort sett allt östrogen i Sverige är bioidentiskt.

Det är viktigt att man tar progesteron samtidigt som man tar östrogen (om man har sin livmoder kvar) eftersom östrogenet förtjockar livmoderslemhinnan vilket kan leda till livmodercancer. Progesteron motverkar detta. Progesteronkräm ses inte som tillräckligt starkt utan det måste vara tabletter. u Du ska inta ta hormonbehandling oavsett form om du har haft någon typ av östrogenberoende cancer (så som bröstcancer eller livmodercancer), blodpropp, leversjukdom eller hjärtinfarkt.

I Sverige har läkemedelsverket inte godkänt bioidentiskt progesteron till skillnad från i USA och de flesta andra länder i Europa. Syntetiskt progesteron (Gestagen) är det progesteron som de flesta får utskrivet idag (det är det som finns i p-piller och hormonspiral) trots att forskning visar att de ökar risken för bland annat bröstcancer och depression. Dock kan läkare eller gynekologer skriva licensansökan för Utrogest (bioidentiskt progesteron som tas oralt) men det sker sällan. Progestronkräm finns dock att köpa via internet.

Det går ändå framåt (om än långsamt) i Sverige gällande hjälp med hormoner. Vi har nu fått uppdaterade riktlinjer för läkare inom vården som nu ska ha korrekt kunskap för att kunna skriva ut hormoner.

Tyvärr kommer det nog dröja innan bioidentiskt progesteron (Utrogest) på 100 mg blir godkänt utan licens. När det sker kommer en stor förändring ske för oss kvinnor, tror jag! Många mår väldigt dåligt av det syntetiska hormoner men orkar inte kriga för att få Utrogest utskrivet.

Utrogest 200 mg kan du få utskrivet utan licens idag, dessa tar du 12 dagar varje månad eller glesare (följ läkarens rekommendationer) för att blöda ut och minska risken för livmodercancer.